Tra cứu thần số học miễn phí

Chuyên mục Chỉ số Sứ mệnh

Chỉ số Sứ mệnh trong thần số học thể hiện mục đích, ý nghĩa cuộc sống và những mục tiêu lớn mà một người muốn đạt được trong cuộc đời. Để tính chỉ số này, ta chuyển đổi tên đầy đủ của người đó thành các số tương ứng và cộng tổng các số đó lại với nhau cho đến khi thu được một con số duy nhất.

Trong quá trình chuyển đổi, ta sử dụng bảng chữ cái thường hoặc chữ cái Latinh để gán số cho mỗi chữ cái tương ứng. Ví dụ: A = 1, B = 2, C = 3, v.v. Khi đã gán số cho các chữ cái, ta cộng tổng các số này lại với nhau để thu được một con số duy nhất. Đây sẽ là chỉ số Sứ mệnh của người đó.

Mỗi số Sứ mệnh sẽ có ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào số đó và cách mà nó tương tác với các yếu tố khác trong bảng thần số học của người đó. Chỉ số Sứ mệnh giúp người ta hiểu rõ hơn về mục đích và sứ mệnh của mình trong cuộc sống, cũng như giúp họ tìm ra hướng đi và hành động để đạt được mục tiêu lớn.

Cách tính thần số học theo tên

Cách tính thần số học theo tên

Cách tính thần số học theo tên sẽ giúp bạn hiểu được mối liên kết sâu sắc và phức tạp giữa số và các sự kiện trong cuộc sống. Vì thần số học được cho là có khả năng phân tích và tiên đoán tính cách và số phận của con...

Mạng xã hội

Đừng ngại, hãy theo dõi chúng tôi!

Xem số của bạn

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.